• Çevreye karşı olan sorumluluğumuzu bir zorunluluk olarak görmüyor, sürdürülebilir geleceğe yönelik bağlılığımız olarak düşünüyoruz. Tosçelik Granül çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemelere sıkı bir şekilde uyarken atık miktarlarının azaltılması, tekrar kullanımı, geri kazanımı ve bertarafı süreçlerinde çevresel değerleri koruyup geliştirecek faaliyetler yürütmektedir. Sürdürülebilirliği öncelik alarak çevresel sorunlara yaklaşımlar sunuyoruz.