• KALİTE YÖNETİMİ

    En yüksek kalite çelik bilyayı üretebilmek için Ar-Ge çalışmalarımıza sürekli devam etmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda bilinen standartları aşmayı hedefliyoruz.

    Kalitede sürekliliği sağlamak için üretimin her evresini kontrol ediyor, izlenebilirliğimizi  artırıyoruz. Üretim hattımızı entegre, bütünüyle birbiri ile haberleşen bir sistem haline getirdik. Böylece üretimimizde insan kaynaklı hataları minimize etmiş olduk.
    Güvenli kaynaklardan nitelikli hammadde teminini kalitemizin sürekliliği için değişmez ön koşul olarak görüyoruz.
    Yeni teknolojileri yakından takip ediyor ve kendi faaliyetlerimiz için en etkili şekilde kullanmaya çalışıyoruz.
    Çalışanlarımızın nitelikli eğitimler ile tecrübelerini arttırmalarına önem veriyoruz.